Psychosociaal therapeut

Elst, regio Arnhem en Nijmegen

Vaak is niet helemaal duidelijk wat het verschil is tussen een psychosociaal therapeut, een psycholoog, een psychiater en een psychotherapeut. Wat deze verschillen zijn kun je hier lezen.

Psychosociaal therapeut voeding

Ik ben Psychosociaal therapeut

Gespecialiseerd in het onderzoeken van belemmerende gewoontepatronen en dieper liggende blokkades

Een psychosociaal therapeut heeft een hogere beroepsopleiding gevolgd en is gespecialiseerd in het (samen met de cliënt) onderzoeken van belemmerende gewoontepatronen en dieper liggende blokkades bij de cliënt. In de therapie staat de cliënt met zijn hulpvraag centraal, waarbij het zelf genezend en probleemoplossend vermogen van de cliënt wordt geactiveerd.

De psychosociale therapie kenmerkt zich door cliëntgericht en breed, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. Waardoor de cliënt anders leert omgaan met de wereld in en buiten zichzelf.

Voorbeelden

Mensen die ik begeleid ervaren voordat ze starten vaak:

  • Angst, om aan te komen of af te vallen (bij zichzelf of hun kind)

  • Emotioneel eetgedrag

  • Overmatig sporten, of compenseren op een andere manier

  • Slecht zelfbeeld, vertekend lichaamsbeeld

  • Negativiteit, somberheid

  • Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen

  • Perfectionisme of prestatiedrang

Psycholoog (Opgeleid om het gedrag van mensen te bestuderen)

Psycholoog

Opgeleid om het gedrag van mensen te bestuderen

Een psycholoog is opgeleid om gedrag van mensen te bestuderen en heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit gevolgd. De meeste psychologen werken met cliënten en maken veelal gebruik van gesprekstherapie. Een psycholoog is geen arts en mag geen medicijnen voorschrijven.

Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd. Zowel een GZ-psycholoog als een psychiater mogen een DSM-diagnose stellen. De DSM* is een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten.

* Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Psychiater

Een arts gespecialiseerd in de psychiatrie

Een psychiater is een arts die zich (na een studie geneeskunde) heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Dit is een medisch specialist en die bevoegd is om medicatie voor te schrijven, lichamelijk onderzoek te doen en laboratoriumtests aan te vragen en te interpreteren.

De psychiater is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. Deze behandeling valt meestal onder de gespecialiseerde ggz en is vaak intensiever en langduriger dan die van een psycholoog.

Aubergine - Psychiater, arts gespecialiseerd in psychiatrie
Aubergine - Psychiater, arts gespecialiseerd in psychiatrie
Druiven - Psychotherapeut (Gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten)

Psychotherapeut

Gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten

Een psychotherapeut is (net als een psychiater) gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, psychische klachten. De behandeling kan individueel zijn, maar kan ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

De psychotherapeut lost geen problemen voor je op, maar helpt je nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen.

Heb je vragen

of wil je een gratis sessie plannen?